Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim

.

Raport o dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim.

Data publikacji: 2018-01-01

Data aktualizacji: 2020-02-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  1. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie
  2. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery).
  3. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
  4. Możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami.
  5. Możliwość zaznaczenia tekstu i odsłuchania przez lektora na stronie.
  6. Mapa strony.
  7. Focus wokół elementów nawigacyjnych.
  8. Strona jest dostosowana do standardów HTML5.
  9. Strona jest dostosowana do standardów WCAG 2.0.

Wyniki testów kontrastu dla wielkości tekstu AA i AAA: Contrast Ratio: 8.59/10

Wszystkie obiekty administrowane przez MOSiR są pozbawione barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Zarówno powstała w 2012 r. infrastruktura przy stoku narciarskim (parking, wypożyczalnia nart, toalety), jak również nowy pawilon na stadionie miejskim (2016 r.) i zmodernizowana pływalnia miejska (2019 r.) są w pełni przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Nie występują na tych obiektach typowe bariery architektoniczne, a poprzez montaż podjazdów, szerokich ciągów komunikacyjnych i innych urządzeń (np.: dźwig przy niecce basenowej do upuszczania do wody osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) oraz odpowiednie przeszkolenie personelu, osoby niepełnosprawne mogą w pełni z tych obiektów korzystać.

W zajęciach na pływalni uczestniczą podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Myszka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 371 64 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.www.mosir.miedzyrzec.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 marzec 2020 12:54 Robert Rumowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 marzec 2020 10:22 Arkadiusz Myszka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 marzec 2020 10:23 Arkadiusz Myszka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 marzec 2020 11:46 Arkadiusz Myszka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 07:40 Arkadiusz Myszka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 07:42 Arkadiusz Myszka
Oficjalna strona Mosir Międzyrzec Podlaski: www.mosir.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking